Dzięki stałej współpracy z radcą prawnym, oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego, handlowego, administracyjnego oraz prawa pracy.
Ideą przyświecającą świadczonej pomocy jest właściwe rozpoznanie problemu i znalezienie jego najlepszego rozwiązania. Każdy Klient może liczyć na indywidualne podejście, opiekę i fachową pomoc na każdym etapie postępowania. Naczelnymi zasadami przyświecającymi od początku świadczenia pomocy prawnej jest rzetelność, szczerość, szacunek dla każdego Klienta, niezależnie od wagi problemu, a także dobry kontakt z Klientem.
Świadczona pomoc może przybrać formę jednorazowej porady, opinii prawnej, opieki na wszystkich etapach postępowań sądowych i administracyjnych, bieżącego doradztwa, pełnej obsługi prawnej obejmującej wszelkie czynności od bieżącego doradztwa, przez reprezentację w postępowaniach, sporządzanie opinii prawnych, aż do występowania przed organami egzekucyjnymi.
Menu
Biuro Rachunkowe