Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1?2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) ? dalej RODO ? informujemy, że:
1.Administratorem Twoich danych osobowych jest Zarząd Biura Rachunkowego Kompendium Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Koszalinie przy ulicy Przemysłowej 8/106, 75-216, zwany dalej Administratorem.
2.Twoje dane osobowe (Imię, adres e-mail, numer telefonu) przetwarzane są wyłącznie dla celów związanych z udzieleniem odpowiedzi e-mail lub telefonicznie na zadane przez Ciebie pytanie poprzez formularz kontaktowy.
3.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych. Przysługuje Ci również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
4.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych
Osobowych.
5.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie.
6. Wszelkie uwagi, wątpliwości lub żądania należy kierować na adres e-mail administratora, tj. ksiegowy.koszalin@gmail.com lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Administratora.

Menu
Biuro Rachunkowe