CIT to skrót od Corporate Income Tax, czyli podatek dochodowy od osób prawnych lub podmiotów gospodarczych. Jest to podatek, który jest pobierany od zysków uzyskiwanych przez przedsiębiorstwa.

W niektórych krajach CIT jest jednym z najważniejszych źródeł dochodu dla państwa i stanowi ważny element systemu podatkowego. W Polsce stawka CIT wynosi obecnie 19% dla małych podatników (przychód nie przekraczający 1,2 mln euro w skali roku) i 24% dla pozostałych podmiotów.

Obowiązkiem opłaty podatku CIT podlegają osoby prawne.

Zalicza się do nich:

– spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne,

– podatkowe grupy kapitałowe, czyli grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, które pozostają w związku kapitałowym,

– inne osoby prawne, czyli np. stowarzyszenia, fundacje, banki.

Z obowiązku opłacania podatku CIT są zwolnione m.in. Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Menu
Biuro Rachunkowe