PPK to inaczej Pracownicze Plany Kapitałowe.

Jest to tzw. system oszczędzania pracownika, w którym zaangażowany jest również pracodawca oraz państwo. Program ten działa od 1 lipca 2019 roku.

System ten został stworzony z myślą o pracownikach, którzy chcieliby zgromadzić środki pieniężne na późniejsze lata. Zgodnie z ustawą z dnia 4 października 2018 roku pracodawca zawiera w imieniu i na rzecz pracowników umowę o prowadzenie PPK. Umowa jest zawierana z instytucją finansową wybraną przez pracodawcę.

Przystąpienie do programu PPK jest dobrowolne, czyli pracownicy nie mają obowiązku odkładania środków na rachunek PPK. Jeśli decyzją pracownika będzie rezygnacja z PPK musi on złożyć pisemną rezygnację, wówczas wynagrodzenie pracownika nie będzie pomniejszane o wpłaty na PPK.

Bardzo istotną kwestia jest to, że każdy uczestnik PPK może zrezygnować w każdym momencie, bez żadnych konsekwencji finansowych.

Pracownicy pomiędzy 18 a 55 rokiem życia zostają automatycznie zapisani do PPK. Osoby starsze muszą sami zgłosić chęć przystąpienia do tego programu.

Menu
Biuro Rachunkowe