Każdy podatnik rozliczający się na zasadach ogólnych lub liniowych jest zobowiązany do przeprowadzenia spisu z natury.

Czym jest spis z natury?

Inaczej nazywany remanentem czy też inwentaryzacją, która polega na przeliczeniu i wycenie towarów środków trwałych, które zaliczają się w skład danej firmy. Takim przykładem mogą być m.in. nieruchomości, pojazdy samochodowe czy tez różnego rodzaju sprzęt. Zasady te są ściśle określone, jak należy przeprowadzić spis z natury w Dzienniku Ustaw 2019 r. poz. 2544.

Kogo dotyczy spis z natury?

Spis z natury towarów handlowych i materiałów dotyczy właścicieli firm handlowych i produkcyjnych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26.08.2003 roku w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Jednak należy pamiętać, że właściciele firm, którzy nie zajmują się sprzedażą towarów, zobowiązani są do sporządzenia tzw. Zerowego spisu z natury. Jednak istnieje wyjątek ? osoby, które rozliczają się na karcie podatkowej są z niego zwolnione.

Co zaliczamy do remanentu?

 • Towary handlowe, które są przygotowane do sprzedaży,
 • Półwyroby, które częściowo są przygotowane do sprzedaży,
 • Wyroby gotowe ? inaczej wyroby własnej produkcji,
 • Odpady ? to materiały, które na skutek zniszczenia lub uszkodzenia
 • Braki, czyli wadliwe produkty

 Co wchodzi w skład spisu z natury?

Każdy podatnik ma obowiązek przygotowania spisu z natury zgodnie z §24 rozporządzenia zawartego w księdze przychodów i rozchodów:

 • na dzień 1 stycznia.
 • w sytuacji rozpoczęcia działalności w ciągu roku podatkowego,
 • na koniec każdego roku podatkowego,
 • gdy decydujemy się na zmianę wspólnika,
 • gdy dokonujemy zmian co do proporcji udziałów wspólników,
 • w sytuacji utraty w ciągu roku do opłacenia zryczałtowanego podatku dochodowego.
Menu
Biuro Rachunkowe