Ulgi podatkowe wraz z innymi dostępnymi odliczeniami to świetny sposób na obniżenie podatków. Czas więc zapoznać się ze zmianami w ulgach podatkowych w 2023 roku, a także jakie ulgi w PIT przysługują za 2022 rok.

Każdy, kto zacznie wypełniać PIT 2023, powinien w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na to, jakie ulgi podatkowe przysługują mu w celu obniżenia wartości podatku za 2022 rok. Rozpoczynając te procedury należy wiedzieć, że istnieją dwa rodzaje odliczeń, a mianowicie:

– można odliczyć od dochodu

– można odliczyć od podatku.

Poniżej przedstawiamy 4 najpopularniejsze ulgi stosowane przez Polaków  przy rozliczaniu się w 2022 roku.

1. Ulga internetowa

Niestety nie każdemu przysługuje ulga internetowa, dlatego przede wszystkim należy się zastanowić, czy należymy do grupy, która ma możliwość z niej skorzystać. Mowa tu o podmiotach, które opłacają rachunki za internet i ponoszą inne opłaty z tego tytułu. Istotną kwestią jest tutaj imię i nazwisko na fakturze oraz osoba, która podpisała umowę na zakup usługi internetowej.

Z odliczenia można skorzystać pod warunkiem, że zostało ono wykorzystane w poprzednim roku lub jest to pierwszy raz. Cóż, ta ulga może być używana nieprzerwanie tylko przez dwa lata.

Dla doprecyzowania, kto jest uprawniony do odliczenia internetowego, zwracamy uwagę, że taka możliwość jest dostępna dla podatników rozliczających się na określonych formularzach (tj. PIT-28, PIT-36 i PIT-37).

W rozliczeniu na 2022 r. maksymalne odliczenie wynosi 760 zł na osobę.

2. Ulga rehabilitacyjna

Ulga Rehabilitacyjna to kolejna popularna w Polsce ulga podatkowa, od której odliczane są wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z promocją aktywności życiowej ponoszone przez podatników będących lub wspierających osoby niepełnosprawne.

Warunkiem odliczenia na cele rehabilitacyjne/ułatwienie życia jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia o konieczności przyjmowania leków.

Uwaga! Limit dochodu dla osób niepełnosprawnych wynosi 16 061,28 zł (renta socjalna 1338,44 zł w 2022 r.), a w 2022 r. opiekunowie mają prawo do świadczeń rehabilitacyjnych z własnych zarobków.

3. Ulga prorodzinna

Z ulgi prorodzinnej korzystają przede wszystkim rodzice małoletnich dzieci lub w niektórych przypadkach dzieci dorosłe. Pisząc o dorosłych dzieciach, zwróć uwagę na art. 6 sekund. Punkty 2 i 3 4C ustawy o PIT dotyczą pełnoletnich dzieci pobierających zasiłki opiekuńcze lub renty socjalne oraz pełnoletnich dzieci do 25 roku życia, które jeszcze uczęszczają do szkoły. W tym drugim przypadku bardzo ważne jest, aby dochód pełnoletniego dziecka uczącego się nie przekraczał 16 061,28 zł.

Wypłacana kwota zależy tylko od tego, ile masz dzieci, więc wynosi:

– 1112,04 zł rocznie na jedno dziecko,

– 2224,08 zł rocznie przy dwójce dzieci,

– 4224,12 zł rocznie przy trójce dzieci,

– Jeśli jest czworo lub więcej dzieci, sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana, ponieważ koszt na dwoje pierwszych dzieci to 1 112,04 zł + trzecie 2 000,04 zł + czwarte 2 700 zł + 2 700 zł na kolejne dziecko.

4. Ulga termomodernizacyjna

Ulga termomodernizacyjna przysługuje właścicielom nieruchomości, którzy przeszli termomodernizację. Opłaty te muszą jednak opierać się na fakturach, ale tylko w przypadku opłat związanych z danym rokiem podatkowym. Następnie, po zsumowaniu podanych kwot, sumę należy uwzględnić w rozliczeniu Części B dokumentu PIT/O ?Koszty realizacji projektu termomodernizacji?.

W ramach kredytu modernizacyjnego możesz odliczyć:

– instalacja fotowoltaiczna + akcesoria,

– podłączenie do sieci gazowej i ciepłowniczej,

– montaż ogrzewania elektrycznego, gazowego i olejowego,

– instalacja pompy ciepła,

– wymiana okien, drzwi i bram garażowych,

– docieplenia i modernizacje budynków,

– rekonwalescencja itp.

Menu
Biuro Rachunkowe