Sprawozdanie finansowe to dokument, który zawiera najważniejsze informacje finansowe dotyczące rocznej działalności firmy. Jego zadaniem jest przedstawienie stanu majątkowego określonego podmiotu finansowego oraz jego wyników finansowych w sposób kontrolowany, zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Dokument ten zawiera również wyniki finansowe firmy. Czym charakteryzują się sprawozdania finansowe?

Pierwsza zasada rachunkowości to rzetelny i otwarty obraz sytuacji. Dlatego też sprawozdania finansowe muszą przedstawiać pełny, rzetelny i spójny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Można to osiągnąć zgodnie z zasadami spójności, monitorowania, opartego na wynikach, proporcjonalności i ostrożności. Pierwszym z nich jest prowadzenie rachunkowości podczas sporządzania sprawozdań finansowych, tak aby uzyskane informacje można było porównać w kolejnych okresach finansowych. W przypadku omawianej zasady przyjęte zasady rachunkowości muszą być stosowane przy założeniu, że spółka będzie w niedalekiej przyszłości kontynuować działalność w wolumenie nie odbiegającym od obecnego.

Przychody i koszty są ewidencjonowane według okresu, w którym nastąpiło zdarzenie gospodarcze. Innymi słowy jest to całkowite dostosowanie wysokości otrzymywanych dochodów do poniesionych wydatków, często całkowicie niezależnie od ich zapłaty. Jednak zasada ostrożności mówi, że przy wycenie aktywów i pasywów postępujemy z największą ostrożnością, możliwość wyceny aktywów firmy i dokonujemy przeliczeń według wartości godziwej aktywów i pasywów, sprowadzając ją do wartości osiągalnych. , niezwiązany z rachunkowością. Głównym celem jest pokazanie prawdziwej sytuacji finansowej firmy zgodnie z rzeczywistością.

Zanim odpowiesz sobie na pytanie, kto powinien sporządzić sprawozdanie finansowe dla Twojej firmy, zadaj sobie pytanie, komu należy powierzyć księgowość. Odpowiedź jest prosta. Tylko osoby z odpowiednią wiedzą, doświadczeniem i wieloletnią praktyką. Przykładem jest nasze Biuro Rachunkowe Kompendium. Rachunkowość jest działalnością niezwykle odpowiedzialną, dlatego nasze długoletnie doświadczenie i rzetelne podejście do klientów sprawia, że usługi księgowe świadczymy na najwyższym poziomie.

Menu
Biuro Rachunkowe