Nowe zmiany od 1 lipca w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Nowe zmiany od 1 lipca w Polskim Ładzie i rozliczeniach PIT

Od 1 lipca podatnicy muszą zmierzyć się z nowym brzmieniem przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych). Chodzi między innymi o:

  • obniżenie podatku PIT do 12 proc. (wprowadzenie nowej skali podatkowej)

Zmiana ta przewiduje obniżenie niższej stawki podatku dochodowego od osób fizycznych z 17% do 12%. Nowa niższa stawka będzie obowiązywać każdego podatnika (dochód opodatkowany jest proporcjonalnie), niezależnie od źródła przychodu, wysokości kosztów uzyskania przychodów, faktu zatrudnienia u wielu pracodawców czy pobierania emerytury w tym samym czasie. Nowe, niższe stawki będą obowiązywać także przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą opodatkowaną według skali podatkowej.

Według rządu zmiana rekompensuje zniesienie tzw. ulgi dla klasy średniej.

  • likwidacja ulgi dla klasy średniej

Ustawodawca stwierdził, że został zlikwidowany i zrekompensowany niższym PIT (12%) ze względu na subiektywny zakres zasiłku dla klasy średniej i skomplikowany algorytm obliczania ulgi.

  • zmiany w możliwości rozliczenia się z dzieckiem przez samotnych rodziców

Polski Ład wprowadził tzw. odliczenie 1500 zł, zastępując dotychczasowy preferencyjny podatek dochodowy dla samotnych rodziców (rodziców, opiekunów prawnych), który istnieje niemal od początku ustawy o PIT.

Kilka miesięcy po wejściu w życie przepisów wszyscy wiemy, jak szkodliwa może być ta zmiana. Ustawodawcy postanowili zmienić zasady rozliczania podatku dla samotnych rodziców.

  • wyższy limit przy uldze na dziecko

Rodzice mogą również skorzystać z ulgi rodzic-rodzina dla dorosłych dzieci poniżej 25 roku życia, które nadal się uczą. Jest jeszcze jeden warunek: takie dziecko nie może zarobić własnego dochodu lub dochodu powyżej limitu. Obecnie 3089 zł bez renty rodzinnej.

Nowelizacja zakłada zwiększenie tego limitu do dwunastokrotności kwoty renty socjalnej obowiązującej w grudniu danego roku. Obecnie renta socjalna wynosi 1 338,44 zł, co odpowiada limitowi 16 061,28 zł na uzyskanie dodatkowego dochodu. Te same ograniczenia dotyczą osiedli dorosłych dzieci uczących się przez samotnych rodziców.

  • nowa kwota obniżająca podatek

Utrzymanie zwolnienia na poziomie 30 000 zł oznacza nową obniżkę podatku, gdyż niższa stawka podatkowa zostaje obniżona do 12%. Nowa kwota obniżenia podatku (w przeliczeniu na kwotę wolną od podatku 30 000 zł) wynosi 3 600 zł (30 000 zł x 12% = 3 600 zł).]

  • możliwość zmiany formy opodatkowania na skalę podatkową

W przypadku dochodów z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem rozliczenia można dokonywać przez cały rok na zasadach ogólnych Przedsiębiorcy z podatkiem liniowym będą mogli wybrać jedynie wielkość efektu pełnego roku 2022. Będą mieli czas na podjęcie decyzji między 1 stycznia a 2 maja 2023 roku. Złożą PIT-36L zamiast PIT-36.

Polski Nowy Ład 2.0 wprowadził również możliwość zmiany formy opodatkowania w ciągu roku.

  • wprowadzenie tzw. hipotetycznego podatku należnego za 2022 r.

W omawianym projekcie ustawodawca uwzględnił także korzystanie przez podatników z ulg podatkowych likwidacyjnych klasy średniej.

W skrócie można powiedzieć, że jeśli podatnik przegra likwidację ulgi dla klasy średniej ? zostanie ona zlikwidowana na korzystniejszych zasadach (kalkulacja podatkowa stanu prawnego wynikającego z polskiego Orderu 2.0 vs. przed lipcową rewizją) kalkulacja podatku). Korzystnym wynikiem rozliczenia byłby zwrot nadpłaty przez Urząd Skarbowy.

Menu
Biuro Rachunkowe