Zmiany w podatkach od 01 stycznia 2020

Nowy rok niesie ze sobą zmiany w podatkach. Niektóre z nich obowiązują od 1 stycznia 2020, inne wejdą w życie w trakcie roku podatkowego, a jeszcze inne mają swoje początki już w roku 2019. Przyjrzyjmy się najważniejszym z nich. Pamiętać należy, że poza nowymi przepisami wprowadzono również sporo nowych kar i sankcji. Dlatego też pamiętając o obowiązkach podatnika (jest nim między innymi obowiązek znajomości absolutnie wszystkich dotyczących go przepisów :-)) i zasadzie, że „nieznajomość prawa szkodzi” prosimy o zapoznanie się z obowiązującymi przepisami i zgłębianie swojej wiedzy korzystając z strony ministerstwa finansów. Poniżej najważniejsze zmiany.

Mikrorachunki- indywidualny numer podatkowego rachunku bankowego dla każdego podatnika od 01-01-2020

Od 1 stycznia 2020 zobowiązania podatkowe wpłacane będą na indywidualny rachunek bankowy przypisany każdemu podatnikowi. Na rachunek ten wpłacane są min. PIT, CIT, VAT. Z końcem grudnia 2019 dotychczasowe konta bankowe, na które dokonywaliśmy przelewy podatkowe przestały istnieć. Zatem już zobowiązania podatkowe za grudzień 2019 wpłacamy na swój indywidualny mikrorachunek.

Jak sprawdzić numer mikrorachunku?

Na stronie ministerstwa finansów, postępując zgodnie z wytycznymi można wygenerować swój numer mikrorachunku: https://www.podatki.gov.pl/mikrorachunek-podatkowy/. Numer ten można również uzyskać w dowolnym Urzędzie Skarbowym.

Transakcje powyżej 15 tys. zł wyłącznie na  rachunek z białej listy od 1 stycznia 2020

Od nowego roku podatnicy będą mieć obowiązek zapłaty za faktury o wartości powyżej 15 tys. zł na rachunki rozliczeniowe i rachunki w SKOK, zamieszczone w Wykazie podatników VAT (tzw. białej liście)  jeżeli wystawca faktury jest podatnikiem VAT czynnym. Oznacza to, że obowiązek ten nie będzie dotyczyć płatności, które wynikają z faktur wystawianych przez podatników zwolnionych z VAT ze względu na limit sprzedaży (tj. 40 tys. euro) [2] lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT [3].

Zapłata na rachunek spoza wykazu spowoduje konsekwencje, tj.: brak możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów (lub zmniejszenie wysokości kosztów) w PIT i CIT i odpowiedzialność solidarną w VAT (chodzi o kwotę podatku VAT, związanego z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług). Podatnik może uniknąć tych konsekwencji, jeżeli poinformuje urząd skarbowy w ciągu 3. dni o numerze rachunku spoza wykazu, na który zlecił przelew.

Nowe regulacje dotyczące MPP ( split payment) od 1 stycznia 2020

Od 1 stycznia 2020 r. nie będzie możliwości zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów przy transakcjach powyżej 15 tys. zł  jeśli płatność odbędzie się z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności (MPP), pomimo prawidłowego oznaczenia faktury, czyli napisania na niej wyrazów ?mechanizm podzielonej płatności?.

Szeroko opisany artykuł dostępny jest pod linkiem https://www.podatki.gov.pl/vat/bezpieczna-transakcja/mechanizm-podzielonej-platnosci-mpp/obowiazkowy-mpp

Kasy fiskalne on-line od 1 stycznia 2020

Obowiązek posiadania kas on-line obowiązuje branże w następującej kolejności:

Od 1 stycznia 2020 r :

 • usługi naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów,
 • zajmujący się sprzedażą benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędu silników spalinowych.

Od 1 lipca 2020 r. :

 • usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo,
 • w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania- usługi hotelarskie
 • sprzedaż węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Od 1 stycznia 2021 r. :

 • fryzjerzy
 • branże kosmetyczne, kosmetologiczne,
 • branże budowlane,
 • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów,
 • usługi prawnicze,
 • usługi związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Klasyfikacja towarów i usług będzie można wiążąco potwierdzić

Od 1 kwietnia 2020 r. wejdzie w życie tzw. nowa matryca stawek VAT, czyli katalog towarów i usług objętych obniżonymi stawkami VAT. Już od 1 listopada 2019 r. można sprawdzić, czy interesujący cię towar lub usługa będzie objęty obniżoną stawką.

Szczegóły znajdą Państwo pod linkiem: https://www.biznes.gov.pl/pl/firma/podatki-i-ksiegowosc/chce-rozliczac-vat/wiazaca-informacja-stawkowa

Zmiany w zasadach wystawiania faktur do paragonów fiskalnych

Od 1 stycznia 2020r. nie otrzymamy faktury do paragonu, jeśli na paragonie tym nie został umieszczony NIP firmy. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić sprzedawcy od razu, unikniemy dzięki temu problemów. Wystawienie bowiem faktury do paragonu bez NIP powoduje kłopoty dla sprzedawcy. Oznacza to, że organ podatkowy nałoży na przedsiębiorcę dodatkowe zobowiązanie podatkowe w wysokości 100% VAT wykazanego na wystawionej fakturze do paragonu jeśli okaże się że wystawił fakturę do paragonu bez NIP.

 

Menu
Biuro Rachunkowe