Niższy PIT 17% Od 1 października 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Niższa, czyli 17% (zamiast 18%) stawka podatkowa obejmuje podatników rozliczających się w ramach pierwszej stawki skali podatkowej.

Przepisy zakładają obniżenie stawki podatku w skali podatkowej, z 18% do 17%, przy jednoczesnym pozostawieniu stawki 32% dla dochodów przekraczających 85 528 zł.

 

Kogo dotyczy niższy PIT?

Niższy PIT będzie dotyczył wszystkich przychodów rozliczanych na zasadach ogólnych, czyli przychodów uzyskiwanych z tytułu:

  • umowy o pracę
  • działalności wykonywanej osobiście (umowy zlecenia i dzieło)
  • emerytury i renty
  • pozarolniczej działalności gospodarczej (z wyłączeniem przedsiębiorców, którzy jako formę opodatkowania wybrali podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz kartę podatkową)
  • praw majątkowych.

 

Menu
Biuro Rachunkowe