Kasy Fiskalne online

Zmiany dotyczące użytkowania kas fiskalnych weszły w życie już z dniem 1 maja 2019 r. i dotyczą one kas on-line. Kasy te muszą umożliwiać połączenie i przesyłanie danych między kasą rejestrującą a Centralnym Repozytorium Kas.
Korzystanie z urządzeń starego typu wprawdzie nadal jest dopuszczalne, ale stopniowo stare kasy fiskalne będą wyłączane z użytku. Część podatników od  01 stycznia 2020 r. zostanie zmuszona do przejścia na kasy on-line. Warto również wiedzieć, że od maja 2019 r. ulga na zakup kas fiskalnych obejmuje już tylko urządzenia on-line.

Obowiązek używania kas przez podatników rozpoczynających działalność w danych branżach, a także obowiązek wymiany kas rejestrujących, na kasy on-line przedstawia się następująco:
? branża paliwowa (sprzedaż paliw), usługi naprawy pojazdów i wulkanizacji ? od 1.01.2020 r.,
? branża gastronomiczna, usługi w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaż węgla ? od 1.07.2020 r.,
? branża budowlana, usługi fryzjerskie i kosmetyczne, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze oraz usługi typu fitness (wyłącznie w zakresie wstępu) ? od 1.01.2021 r.
Stosowanie kas rejestrujących starego typu, poza wskazanymi wyżej branżami, będzie możliwe do czasu ich wyeksploatowania lub konieczności wymiany pamięci fiskalnej – w przypadku kas z papierowym zapisem kopii.

Paragony w formie elektronicznej
Dotychczas stosowane kasy fiskalne wystawiają paragony w formie papierowej. Po zmianach, nabywca będzie miał możliwość otrzymania paragonu w formie elektronicznej (tzw. e-paragon). Aby nabywca otrzymał e-paragon, będzie musiał zarejestrować się na specjalnie utworzonej platformie internetowej podając swój adres e-mail. Strona wygeneruje kod cyfrowy, który należy podać w trakcie dokonywania transakcji. E-paragony będą przesyłane na podany przez nabywcę adres mailowy.

Wystawianie faktur do paragonów
Z początkiem 2020 r. podatnicy nie będą mogli już wystawiać faktur do sprzedaży udokumentowanej paragonem bez NIP nabywcy. Każdorazowo przy zakupie nabywca będzie musiał podawać numer NIP, aby w przyszłości mógł uzyskać fakturę VAT do tej transakcji. Za naruszanie tego obowiązku przewidziane zostaną sankcje zarówno po stronie sprzedawcy jak i nabywcy (w wysokości wykazanego i odliczonego podatku z takich faktur).

Menu
Biuro Rachunkowe