Wyższe składki od stycznia 2018
Wraz ze wzrostem wynagrodzeń nastąpiło podwyższenie składek do ZUS.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorców wynosiła w ubiegłym roku 297,28 zł. Od nowego roku będzie ona odprowadzana odprowadzana w wysokości 319,94 zł.

 

Łączna wysokość składek do ZUS z ubezpieczeniem chorobowym wyniesie 1232,16 zł, a bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego zapłacimy 1166,85 zł.

Dla przedsiębiorców opłacających preferencyjne składki ZUS : z ubezpieczeniem chorobowym 520,10 zł, natomiast wyłączając tę składkę 504,66 zł.

 

Składki ZUS w nowej wysokości zapłacimy do 12 lutego opłacając ZUS za styczeń 2018. Pamiętajmy, że od stycznia tego roku składki opłacamy na indywidualny, przydzielony dla każdego przedsiębiorcy rachunek bankowy w ZUS.

Płatności składek ZUS przypadają:

  • 5 dnia następnego miesiąca dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych,
  • 10 dnia następnego miesiąca dla osób fizycznych opłacających składkę wyłącznie za siebie (dla samozatrudnionych),
  • do 15 dnia następnego miesiąca  dla pozostałych płatników, w tym dla osób fizycznych i wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych.
Menu
Biuro Rachunkowe