Limit płatności gotówką do 15 000 zł. Rozwiewamy wątpliwości

Zmiana limitu płatności gotówkowych budzi bardzo wiele wątpliwości. Zarówno jeśli chodzi o samo brzmienie nowego przepisu jak i jego interpretację.

Przyjrzyjmy się bliżej istotnej zmianie.

Od 2017 roku obniżono wartość transakcji, za które płatność może być regulowana gotówką. Zmiana jest znacząca, ponieważ wcześniej limit ten wynosił 15 tys. euro (ok 60 000 zł). Natomiast od 2017 roku wydatki powyżej 15 tys. zł opłacone gotówką nie są już kosztem podatkowym.

To bardzo duża różnica…

Co powinniśmy wiedzieć aby ustrzec się kłopotów?

Limit dotyczy kwoty transakcji, a nie pojedynczej płatności. Oznacza to, że jeśli płatność jest ratalna, to sposób płatności powinien być zależny od wysokości łącznej sumy transakcji. Sprawdzając czy został przekroczony próg 15 000 zł, należy wziąć pod uwagę kwotę brutto. Powyższy limit dotyczy zarówno transakcji krajowych, jak i zagranicznych. Przykładowo:

  1. Jeśli cała płatność na kwotę powyżej 15 000 zł została dokonana gotówką, to wydatek ten w całości nie stanowi kosztu uzyskania przychodu (nie umniejsza podatku do zapłaty).
  2. Jeśli przedsiębiorca dokonał zakupu na kwotę 15 005 zł, z czego 5 000 opłacił za pośrednictwem rachunku bankowego, a pozostałe 10 005 zł gotówką- wówczas do kosztów podatkowych zaliczyć można jedynie 5 000 zł, a więc kwotę którą wpłacono przelewem!!! 
  3. Jeśli przedsiębiorca dokonał zakupu o wartości 14 999 zł i zapłacił za to gotówką- wówczas cały wydatek stanowi koszt podatkowy.

 

!!! UWAGA !!!

Powyższe zasady nie mają zastosowania gdy jedna ze stron transakcji nie jest przedsiębiorcą (przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą).

 

 

 

Menu
Biuro Rachunkowe