Okresowy przegląd kasy fiskalnej. Czy jest potrzebny?

Pytanie oczywiście jest retoryczne. Przegląd okresowy jest potrzebny, a nawet konieczny!

Obowiązkowy przegląd kasy fiskalnej musi być wykonany najpóźniej 24 miesiące od ostatniego przeglądu (lub fiskalizacji kasy fiskalnej).

Pilnowanie terminu wezwania serwisu leży po stronie podatnika.

Konsekwencje wynikające z niedotrzymania terminu obowiązkowego przeglądu dotykają przede wszystkim przedsiębiorców korzystających z ulgi przy zakupie kasy fiskalnej. Jeśli w okresie do 3 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania podatnik nie zgłosi w obowiązującym terminie kasy do wykonania przeglądu technicznego przez jego serwis musi zwrócić odliczoną lub otrzymaną kwotę wydatkowaną na zakup kasy fiskalnej. Wynika to z artykułu 111 ust. 6 ustawy o VAT. Rozliczenie musi być dokonane bez wezwania urzędu skarbowego.

Brak terminowego, okresowego przeglądu kasy fiskalnej traktowane jest jako wykroczenie skarbowe. Poza wspomnianym zwrotem ulgi przysługującej w związku z zakupem kasy, możliwe jest nałożenie grzywny przez Urząd skarbowy.

Menu
Biuro Rachunkowe