Świadczymy następujące usługi BHP:
  • Szkolenia BHP pracowników.
  • Analiza i ocena stanu BHP w przedsiębiorstwie.
  • Opracowywanie Instrukcji bezpiecznego wykonywania prac.
  • Tworzenie instrukcji BHP (stanowiskowych i ogólnych).
  • Ocena Ryzyka Zawodowego.
  • Doradztwo z zakresu przepisów BHP.
  • Pomoc podczas postępowania powypadkowego.
  • Pomoc w tworzeniu pism i dokumentów wymaganych podczas kontaktów z Instytucjami sprawującymi nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy (Państwowa Inspekcja Pracy, Państwowa Inspekcja Sanitarna).
  • Inne
Menu
Biuro Rachunkowe