Kilka ważnych zmian podatkowych w 2023 roku:

 

1. Istotne zmiany w PIT w 2023 roku

Od 1 stycznia 2023 r. zamiast jednego płatnika podatnicy będą mogli wskazać maksymalnie trzech podatników, ubiegających się o obniżoną kwotę zmniejszającą podatek dochodowy.

 

 2. Nowe ulgi podatkowe

  • Ulga na powrót, czyli dla osób, które wracają za granicy po 31 grudnia 2021 roku. Ulga ta obejmuje przychody do wysokości 85 528 zł w roku podatkowym, które zostały uzyskane po 1 stycznia 2022 roku.
  • Ulga dla rodzin wielodzietnych, czyli ulga 4+
  • Ulga dla seniora

 

 3. Właściciele nieruchomości nie mogą mogli amortyzować mieszkania

Kolejną ważną zmianą dla osób uzyskujących dochody z wynajmu mieszkań jest zakaz amortyzacji nieruchomości mieszkalnych, który wejdzie w życie 1 stycznia 2023 roku. W bieżącym roku 2022 istnieje możliwość amortyzacji mieszkań zakupionych przed końcem grudnia 2021. 2023 eliminuje również możliwość amortyzacji tych mieszkań. Zakaz dotyczy osób fizycznych oraz przedsiębiorców nieprowadzących działalności gospodarczej.

 

 4. Większy limit przy odliczaniu składki zdrowotnej

Obecnie przy 19% podatku liniowym przedsiębiorca płaci składkę zdrowotna w wysokości 4,9% dochodu, przy limicie w roku 2022 wynosił 8 700 zł.

Od nowego roku 2023 został ten limit podniesiony do kwoty 10 200 zł.

 

 5. Nowa skala podatkowa i wyższa kwota wolna od podatku

W 2023 roku wejdzie w życie nowa skala podatkowa, która została wprowadzona w trakcie 2022 roku, która ma będzie stosowana także do dochodów osiągniętych od stycznia 2023 roku.

Według zmian wprowadzonych w ramach polskiego Ładu stawka podatku będzie wynosić 12% do kwoty 120 tys. zł i 32% dla kwoty ponad 120 tys. zł.

Kwota wolna od podatku będzie wynosić 30 tys. zł ? tak samo jak w 2022 roku.

 

 6. Kwota wolna od podatku ? nowe zasady

Od 1 stycznia osoby pracujące na więcej niż 1 etacie mogą rozliczać kwotę wolną od podatku u maksymalnie 3 pracodawców. Wystarczy złożyć PIT-2:

–  kwoty zmniejszającej podatek (300 zł) ? jeśli pracujesz u jednego pracodawcy,

–  kwoty zmniejszającej podatek (150 zł) ? jeśli pracujesz u dwóch pracodawców,

–  kwoty zmniejszającej podatek (100 zł) ? jeśli pracujesz u trzech pracodawców.

 

 7. Podwyżka akcyzy na alkohol i papierosy

Od nowego roku nastąpił wzrost akcyzy na papierosy i alkohol o 10%.

 

  8. Zmiana ulgi na zabytki

Z początkiem roku 2023 nie będzie możliwości skorzystania z ulgi na zabytki w przypadku nabycia nieruchomości ? zabytku wpisanego w rejestr zabytków.

Wydatki na remont, czy też prace konserwatorskie oraz restauratorskie jakie poniesie właściciel nieruchomości, będą mogły być odliczone dopiero po zakończeniu tych prac, a nie w trakcie ich trwania.

 

  9. Wzrost kwoty podatku przekazywanej na rzecz OPP.

W 2023 roku nastąpił wzrost kwoty przekazywanej przez podatnika w zeznaniu podatkowym PIT dla organizacji pożytku publicznego z 1% na 1,5%.

 

10. PIT-28 do końca kwietnia, nie do lutego

Od 1 stycznie 2023 roku został wydłużony czas na złożenie PIT-28.

 

 

 

Menu
Biuro Rachunkowe