Indywidualny rachunek w ZUS. Od stycznia 2018 tylko jeden przelew.

Ministerstwo Rodziny, Pracy Polityki Społecznej zatwierdziło zmianę w systemie opłacania składek dla przedsiębiorców która obowiązywać będzie już od 1 stycznia 2018 roku.

Zmiana polegać będzie na nadaniu każdemu przedsiębiorcy indywidualnego rachunku w ZUS, na który przekazywane będą jednym przelewem wszystkie składki ZUS – społeczne, zdrowotne, fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych.

Każdy przedsiębiorca powinien spodziewać się listu od ZUS z nadanym numerem indywidualnym rachunku. W przypadku jeśli posiadamy profil informacyjny PUE na platformie ZUS– wiadomości z przypisanym kontem należy szukać właśnie tam. Jeśli do końca roku nie otrzymamy takiej informacji należy poprosić o numer indywidualnego rachunku ZUS w swoim oddziale.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych do  31 grudnia 2017 roku ma obowiązek przekazać i udostępnić informacje płatnikom składek o indywidualnym numerze rachunku składkowego bowiem od 01 stycznia 2018 dotychczasowe rachunki w ZUS zostaną zamknięte, a to oznacza, że już składki za grudzień 2017 przekazywać należy na indywidualny rachunek w ZUS.

Menu
Biuro Rachunkowe