Od 1 stycznia 2017 najniższe wynagrodzenie brutto wynosi 2000 zł.

Od 1 stycznia 2017 najniższe wynagrodzenie brutto wynosi 2000 zł. Wraz z wejściem w nowy rok 2017 nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę. Nowa stawka dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

Zmiany nastąpiły również w umowach cywilnoprawnych. Dotąd nieuregulowana była wysokość zatrudnienia na podstawie popularnej umowy zlecenia.

Od nowego roku zleceniobiorcy nie mogą zarabiać mniej niż 13 zł za godzinę. Istotną zmianą jest również konieczność ewidencjonowania godzin pracy zleceniobiorców.

 

Menu
Biuro Rachunkowe