Pamiętaj! Od 1 stycznia niektóre usługi budowlane wykonywane przez firmy podwykonawcze podlegają odwrotnemu obciążeniu VAT!!

Co to oznacza?

Jako podwykonawca jesteś zobowiązany wystawiać swoje faktury bez podatku VAT. Czy zawsze? Naturalnie nie! Aby nie było zbyt prosto, ustawodawca określa kogo dotyczą nowe zasady. Poczytaj.

  1. Obie strony (wykonawca i podwykonawca) są czynnymi płatnikami VAT.
  2. Wykonywana usługa zawarta jest w załączniku do ustawy o VAT, zawierającym wykaz prac budowlanych objętych odwrotnym obciążeniem!
  3. Najtrudniejsze. Podwykonawca jest nim wtedy kiedy usługę świadczy dla wykonawcy. Nie dla inwestora. Tu ważne są zapisy umowne. Ustawa Prawo Budowlane określa dokładnie uczestników procesu budowlanego, należy brać to pod uwagę przy podpisywaniu kontraktów. Czytaj, zanim podpiszesz!
Menu
Biuro Rachunkowe